Regulamin konkursu na Kreację z Pięknym Uśmiechem

 1. Konkurs organizowany jest przez sklep DomowyStomatolog.pl oraz przez bloga MarionetkaMody.pl. Nagrody sponsoruje sklep DomowyStomatolog.pl.
 2. Konkurs ma charakter otwarty. Wziąć udział mogą wszystkie osoby posiadające adres do wysyłki na terenie Polski.
 3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
 4. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 5. Tematyka konkursu dotyczy mody oraz urody. Biorący udział przesyłają zdjęcie przestawiające większą część lub całą sylwetkę w dowolnej stylizacji. Na zdjęciu widoczny musi być uśmiech.
 6. Uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 zdjęcie w formie cyfrowej.
 7. Wymagania techniczne:
  1. pliki muszą być zapisane w formacie jpeg lub png;
  2. prace należy przesłać w wyznaczonym do tego miejscu na stronie http://konkurs.marionetkamody.pl.
 8. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie fotografii oraz opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w tym w galerii konkursowej oraz rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach  komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych.
 9. Nadesłanie prac oraz głosowanie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 10. Organizatorzy konkursu mają prawo odrzucić prace niezgodne z Regulaminem, odbiegające od tematu lub wadliwe technicznie.
 11. Organizator konkursu uhonoruje laureatów nagrodami rzeczowymi. Pierwsze miejsce: ORAL B Vitality Precision Clean szczoteczka elektryczna D12.513, drugie miejsce: BRAUN ORAL-B Advance Power DB4010, trzecie miejsce: Zestaw – Szczoteczka manualna Ultra Soft CURAPROX CS 5460 3ER Pack (ultra miękka) 3 szt.
 12. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące oraz głosujące zgody na przetwarzanie przez organizatora konkursie ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z póz. zm.).
 13. Prace konkursowe można nadsyłać w terminie:15.03.13 r. – 24.03.13 r. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przedłużenia czasu trwania konkursu.
 14. Głosowanie rozpocznie się dnia 15.03.13 r., a zakończy 31.03.13 r.
 15. Pierwsze miejsce otrzyma osoba z najwyższą liczbą głosów. Drugie miejsce zostanie przyznane subiektywnie przez obsługę sklepu DomowyStomatolog.pl. Trzecie miejsce wybierze subiektywnie Katarzyna Kryszk z bloga MarionetkaMody.pl.
 16. Jedna osoba może zagłosować tylko raz dziennie na każde ze zdjęć.
 17. Aby zagłosować należy się zalogować na stronie http://konkurs.marionetkamody.pl lub podać swój adres e-mail na który zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca głos.
 18. Aby przesłać zdjęcie należy się zalogować na stronie http://konkurs.marionetkamody.pl.